33356390 - 33347083 - 09306301632
×

تماس با ما

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای

برای دانلود هریک از نمونه سوالات آزمون های فنی و حرفه ای بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید

 

نمونه سوالات تعمیرات موبایل

نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی و حرفه ای (1)

نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی و حرفه ای (2)

نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی و حرفه ای (3)

نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی و حرفه ای (4)

نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی و حرفه ای (آبی)

نمونه سوالات و کتاب کمک آموزشی تعمیر کار تلفن همراه

 

 

نمونه سوالات ICDL

نمونه سوالات آزمون تستی ICDL فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای (1)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای (2)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای(3)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای(4)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای(5)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای(6)

 

 

 

نمونه سوالات دیپلم مدیریت خانواده مجموعه نهم

نمونه سوالات مراقب امور سلامت و بهداشت خانواده

نمونه سوالات برنامه ریز امور اقتصاد – اجتماعی خانواده

نمونه سوالات برنامه ریز امور هنری در خانواده

نمونه سوالات برنامه ریزی امور تغذیه

نمونه سوالات کاربر اتوماسیون اداری

 

 

نمونه سوالات پرورش زعفران

نمونه سوالات پرورش زعفران فنی و حرفه ای (1)

نمونه سوالات پرورش زعفران فنی و حرفه ای (2)

نمونه سوالات پرورش زعفران فنی و حرفه ای (3)

نمونه سوالات پداگوژی

نمونه سوالات آزمون پداگوژی فنی و حرفه ای (1)

نمونه سوالات آزمون پداگوژی فنی و حرفه ای (2)

نمونه سوالات آزمون پداگوژی فنی و حرفه ای

 

 

 

نمونه سوالات گروه فناوری اطلاعات (کامپیوتر)

کاربر رایانه

کاربر ICDL

کارور Photoshop

کاربر نرم افزار اداری

کاربر اتوماسون اداری