برای دانلود هریک از نمونه سوالات آزمون های فنی و حرفه ای بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید

 

*** نمونه سوالات تعمیرات موبایل

نمونه سوالات تعمیرات موبایل آموزشگاه سپیدار

نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی و حرفه ای (آبی)

نمونه سوالات و کتاب کمک آموزشی تعمیر کار تلفن همراه

 

*** نمونه سوالات تعمیرات لوازم خانگی

یخچال – فریزر  (سرد کننده خانگی و تجاری )

نمونه سوال 1

نمونه سوال 2

نمونه سوال 3

نمونه سوال 4

نمونه سوال 5

لباسشویی و ظرفشویی

نمونه سوال لباسشویی ظرفشویی

لوازم خانگی درجه 1

نمونه سوال 1    …..    پاسخنامه

نمونه سوال 2    …..    پاسخنامه

نمونه سوال 3    …..    پاسخنامه

نمونه سوال 4    …..    پاسخنامه

نمونه سوال 5   …..    پاسخنامه

نمونه سوال 6    …..   پاسخنامه

 

***  نمونه سوالات ICDL

نمونه سوالات آزمون تستی ICDL فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای (1)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای (2)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای(3)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای(4)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای(5)

نمونه سوالات آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای(6)

 

***  نمونه سوالات دیپلم مدیریت خانواده مجموعه نهم

نمونه سوالات مراقب امور سلامت و بهداشت خانواده

نمونه سوالات برنامه ریز امور اقتصاد – اجتماعی خانواده

نمونه سوالات برنامه ریز امور هنری در خانواده

نمونه سوالات برنامه ریزی امور تغذیه

نمونه سوالات کاربر اتوماسیون اداری

 

***  نمونه سوالات گروه فناوری اطلاعات (کامپیوتر)

نمونه سوالات کاربر ICDL

نمونه سوالات کاربر اتوماسیون اداری

نمونه سوالات طراحی سایت با ورد پرس

نمونه سوالات کاربر رایانه

نمونه سوالات کارور فتوشاپ

نمونه سوالات کاربر نرم افزار اداری

 

*** نمونه سوالات حسابداری

نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی

نمونه سوالات حسابداری به کمک کامپیوتر

 

***  نمونه سوالات پداگوژی

نمونه سوالات آزمون پداگوژی فنی و حرفه ای (1)

نمونه سوالات آزمون پداگوژی فنی و حرفه ای (2)

نمونه سوالات آزمون پداگوژی فنی و حرفه ای

 

*** نمونه سوالات پرورش زعفران

نمونه سوالات پرورش زعفران فنی و حرفه ای (1)

نمونه سوالات پرورش زعفران فنی و حرفه ای (2)

نمونه سوالات پرورش زعفران فنی و حرفه ای (3)