مهارت خوب درآمد خوب

آغاز ثبت نام طرح نوروزی آموزشگاه سپیدار

سال جدید پر از سوپرایزیم 

تا 14 فروردین با 30 درصد تخفیف ثبت نام کنید

 
 
شرکت در دوره

دوره های فنی حرفه ای با آموزشگاه سپیدار

آموزشگاه سپیدار با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی حرفه ای در سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت کرد و از شروع یادگیری تا استخدام در بازار کار در کنار دانشجو است.

تا 14 فروردین با 30 درصد تخفیف ثبت نام کنید

دوره آموزش تعمیرات موبایل

ویژه بازار کار با مدرک معتبر فنی و حرفه ای

 
 
شرکت در دوره

دوره های فنی حرفه ای با آموزشگاه سپیدار

آموزشگاه سپیدار با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی حرفه ای در سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت کرد و از شروع یادگیری تا استخدام در بازار کار در کنار دانشجو است.
تا 14 فروردین با 30 درصد تخفیف ثبت نام کنید

دوره آموزش تعمیرات لوازم خانگی

ویژه بازارکار با مدرک معتبر فنی و حرفه ای

 
 
شرکت در دوره

دوره های فنی حرفه ای با آموزشگاه سپیدار

آموزشگاه سپیدار با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی حرفه ای در سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت کرد و از شروع یادگیری تا استخدام در بازار کار در کنار دانشجو است.
تا 14 فروردین با 30 درصد تخفیف ثبت نام کنید

دوره آموزش ICDL (مهارت های هفت گانه)

نیاز برای ورود به بازار کار و استخدام با مدرک معتبر

 
 
شرکت در دوره

دوره های فنی حرفه ای با آموزشگاه سپیدار

آموزشگاه سپیدار با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی حرفه ای در سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت کرد و از شروع یادگیری تا استخدام در بازار کار در کنار دانشجو است.

تا 14 فروردین با 30 درصد تخفیف ثبت نام کنید

دوره آموزش حسابداری و نرم افزار سپیدار

ویژه بازار کار با مدرک معتبر فنی و حرفه ای

 
 
شرکت در دوره

در چه حوزه ای می خوای متخصص بشی ؟

بازار برای متخصص هاست و هیچ موقع بی کار نمی مونید

دپارتمان فنی و مهارتی

آموزش تعمیر برد در تبریز

دپارتمان فنی و مهارتی

آموزش تعمیرات پکیج در تبریز

دپارتمان فنی و مهارتی

آموزش تعمیرات موبایل در تبریز