بایگانی برچسب: مدیریت سرمایه فارکس

چرا مدیریت سرمایه فارکس برای یک تریدر فارکس ضروری است؟

چرا مدیریت سرمایه در فارکس برای تریدر ضروریاست؟ چرا بسیاری از معامله هایی که در سود هستند به ضرر می روند؟ چرا استراتژی های قابل قبول با شکست روبرو می شوند؟ با اطمینان می توان گفت که یک تریدر که استعداد ترید خوبی دارد یکی ازفاکتورهایش برای موفقیت توانایی مدیریت سرمایه یاهمان  money managementمی باشد. […]