بایگانی برچسب: ترس معامله گری

۳نکته نجات دهنده در روانشناسی بازار بورس

روانشناسی در بازار بورس

3نکته نجات دهنده در روانشناسی بازار بورس مهمترین و سخت ترین نقطه یک معامله گر کنترل روانشناسی بازار بورس یا فارکس می باشدچرا روانشناسی بازار بورس اینقدر مهم است؟ چرا موفقیت یک معامله گر بستگی به چگونگی کنترل نکات روانشناسی بازار بورس می باشد؟ ترس از دست دادن فرصت  چرا بسیاری از مردم به یک […]