بایگانی برچسب: تاثیرات بورس

تاثیرات بورس بر اقتصاد

تاثیرات بورس

تاثیرات بورس بر اقتصاد  توسعه یک کشور بستگی به اقتصاد آن دارد و مهمترین هدف کشورها رشد و گسترش اقتصاد است وتاثیرات بورس در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند چون سرمایه کلان مورد نیاز کشوررا در اختیار آن قرار می دهد.  با سرمایه های اندک و برنامه ریزی های کوتاه مدت نمی‌شود پیشرفته […]