33356390 - 33347083 - 09306301632
×

تماس با ما

3بعدمهم در تحلیل بازاربورس

در استراتژی تان تغییرات ایجاد کنید

     وقتی زیان معامله گران افزایش پیدا کند نیازبه تغییرات اساسی می باشد.باید بازاربورس را از دریچه دیگر نگریست وصرف نظراز اینکه الان درچه سطحی هستید, استراتژیها و روشهای جدیدی را در بورس بکاربگیرید وتغییرات مهمی ایجاد کنید.برای معاملات موفق باید تمام ابعاد بازاربورس برای تصمیم گیری بهتر درنظرگرفته شود.

ازهمه ابزارها,درهمه ی زمان ها استفاده کنید-ویلیام دلبرت گن

2شرط اساسی درروش های معاملاتی بورس:

این روشها ب عنوان بخشی از جنبه ی تصمیم ساز برنامه ی معاملاتی بورس یک معامله گربه حساب می آید

1-راهکار تحلیل باید قابل فهم و ساده از لحاظ عملی و نظری باشد.

2-راهکار تحلیل باید پیشاپیش اطلاعات مهم برای تصمیمات معاملاتی را بخوبی فراهم کند.

بازاربورس

3بعد مهم در تحلیل بازار بورس

 

    کسب موفقیت بالادربازار بورس نیازمند یک برنامه جامع است که تمام اطلاعات مربوط به سه بعد مذکوررا بیش از عمل تصمیم گیری معاملاتی دارا باشد.

زمان

      دربورس بایدروش تحلیل زمانی داشته باشیم تا از طریق آن بتوانیم بازه ی زمانی راکه بیشترین احتمال تغییرروند درآن وجود دارد را تشخیص دهیم.هنگام استفاده از داده های روزانه,ترازهای زمانی فقط بر داده های مربوط  به چند روز که بیشترین احتمال تغییر روند در آن وجود دارد,تمرکزمی کند.هنگام استفاده از داده های میان روزی,تمرکز فقط روی چند ساعت است و اظلاعات بسیار ارزشمندی در مورد نحوی تصمیم گیری در اختیار معامله گر میگذارد.راهکارهای تراز های زمانی,ابتداو انتهای بازه ی زمانی که احتمال پایان یک روند یا اصلاح درآن بالاست رانیز نشان می دهد.

قیمت

     دربورس ما باید بتوانیم بیشترین احتمال تغییر روند در محدوده ی قیمتی را تشخیص بدهیم و فقط یک حمایت یا مقاوت موقتی کافی نیست,بایدمحدوده ای باشد که بیشترین احتمال پایان یک روند یا اصلاح را نشان دهد.ترازهای قیمتی معمولا محدوده باریک قیمتی که تغییرات مهم روند رخ میدهد را فراهم میکند.همانند زمان, اینجا هم راهکارهای ترازهای قیمتی,ابتدا و انتهای بازه ی قیمتی که احتمال پایان یک روند یا اصلاح درآن بالاست رانشان میدهند.

اگو

      تحلیل شناسایی الگوباید پیوسته به ما امکان تشخیص موقعیت بازاربورس ازلحاظ جهت روند,تاییدروند,اصلاح و پایان روند را بدهد.تحلیل موج الیوت معمولاموقعیت بازاربورس را از نظر اینکه در اصلاح یا روند است برایمان نمایان میکند.در صورت روشن نبودن موقعیت بازار, ما آن موقعیت را ترجیح میدهیم رهاکنیم, و سراغ نمودارهایی که اشکارا شناسایی کردیم میرویم.

بازاربورس

دیدگاه کاربران(0)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*